غیبت!

شخصی به نزد بزرگی رفته و به او گفت فلانی پشت سر تو غیبت میکرده بزرگ گفت فلانی تیری از پشت سربجانب من پرتاب کرد که به من نرسیدتو چرا آن تیر را از روی زمین برداشتی و در قلبم فرو کردی!!!؟

 

/ 0 نظر / 29 بازدید